Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec listopada wyniosła 11,4 proc. W porównaniu do listopada ubiegłego roku była mniejsza o 1,8 pkt. proc. Jednak w stosunku do października zwiększyła się o 0,1 pkt. proc. W listopadzie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 68 tys. ofert pracy i aktywizacji zawodowej.

W urzędach pracy na koniec listopada zarejestrowanych było 1.801 tys. osób. To o 315 tys. mniej niż przed rokiem. Liczba osób bezrobotnych spadła w tym czasie we wszystkich województwach. Najmocniej na Mazowszu i na Śląsku – po ponad 30 tys. W porównaniu do października liczba osób bezrobotnych, z powodu zakończenia prac sezonowych, wzrosła o 16,5 tys. Wzrost był dwukrotnie mniejszy niż w listopadzie ubiegłego roku. Wówczas liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 41 tys. Firmy wciąż chcą zatrudniać nowych pracowników. Pracodawcy zgłosili w listopadzie do urzędów 68 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o prawie 23 proc. więcej niż w listopadzie ubiegłego roku. Na koniec miesiąca urzędy miały w swojej ofercie 55 tys. wakatów, o 17 tys. więcej niż przed rokiem.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 10 października 2014 r.