Złożenie przez Internet wniosku o przyznanie zasiłku, elektroniczna wymiana informacji pomiędzy urzędami, przeprowadzanie wywiadu środowiskowego za pomocą e-kwestionariusza - to najważniejsze założenia ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, którą przyjął Sejm w trakcie posiedzenia w dniu 10 lipca 2015 r.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw zakłada informatyzację i integrację działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także Karty Dużej Rodziny. Nowe przepisy mają usprawnić proces wnioskowania o świadczenia i ich przyznawania, skrócić czas wydania decyzji i umożliwić dokładniejszą weryfikację uprawnień. Elektronicznie będzie można składać wnioski oraz odbierać wydane decyzje. Ustawa wprowadza też możliwość przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza. Usprawni to działania pracowników socjalnych. Nowelizacja umożliwia także Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, kierownikom ośrodków pomocy społecznej i pracownikom socjalnym bezpłatny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Informacje w niej zawarte są pomocne przy ustalaniu sytuacji majątkowej osób ubiegających się o świadczenia. Zmiana usprawni też m.in. działania gmin, wspierających komorników sądowych, wobec dłużników alimentacyjnych. Ustawą zajmą się senatorowie.

Opracowanie: Marta Schodzińska

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 13 lipca 2015 r.