Przedstawiamy najważniejsze aktualności ostatniego tygodnia:
 
Od 2 maja 2015 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Najistotniejsze zmiany dotyczą postępowania poprzedzającego wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

21 kwietnia została ogłoszona znowelizowana ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa, która wchodzi w życie 1 maja 2015 r. podwyższa wysokość świadczeń emerytalnych ustalonych według nowych i starych zasad.
 
Niestety majówka w 2015 r. nie będzie długa, ponieważ żaden z dni świątecznych tj. 1 i 3 maja nie wypada w sobotę, a więc w dzień, który co do zasady w większości zakładów pracy jest uznany za dzień dodatkowo wolny od pracy.
 
Zagraniczni studenci, kształcący się w Polsce na studiach stacjonarnych, będą mogli pracować u nas bez uzyskiwania zezwolenia na pracę przez cały rok - a nie tylko na trzy wakacyjne miesiące. Taki jest skutek nowego rozporządzenia ministra pracy, które obowiązuje od 1 maja 2015 r.