W ramach projektu „Startuj z SPNT” mogą oni liczyć na dotację na rozpoczęcie działalności do 40 tys. zł, półroczne wsparcie na pokrycie kosztów stałych prowadzenia firmy w wysokości 1680 zł miesięcznie, a także bezpłatne szkolenia i doradztwo.

„Już w pierwszym dniu zgłosiły się do nas zainteresowane osoby” – poinformowała PAP współodpowiedzialna za projekt Agnieszka Ziętara.

Jak wyjaśniła, zainteresowani muszą już we wstępnym wniosku opisać planowaną działalność. „W części szkoleniowej mogą liczyć na wsparcie w tworzeniu biznesplanu, doradztwo psychologiczne, zaplanowano też moduł menedżerski” – dodała.

O pomoc mogą się ubiegać osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie ich zakładu pracy. W projekcie założono 24 miejsca, z czego co najmniej 20 osób otrzyma dotację i wsparcie pomostowe.

Środki na realizację projektu pozyskała z Unii Europejskiej Agencja Rozwoju Lokalnego SA - operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. To już drugie takie przedsięwzięcie. Uczestnicy pierwszego, rozpoczętego we wrześniu ubiegłego roku, biorą obecnie udział w szkoleniach.

Jak podkreślają przedstawiciele SPNT, kontynuacja programu to odpowiedź na płynące z rynku pracy informacje o planowanych zwolnieniach w województwie śląskim oraz na duże zainteresowanie pierwszym projektem. (PAP)

lun/ je/