Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy postawił właścicielce sklepu zarzut, że wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanej z handlem w niedzielę i święta powierzyła sprzedawcy wykonywanie pracy w sklepie w niedzielę objętą zakazem handlu. Czyli o wykroczenie z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni w związku z art. 5 ustawy.

Placówki pocztowej zakaz nie obowiązuje

Sąd Rejonowy uniewinnił obwinioną. Uzasadnił, że zakaz handlu nie dotyczył jej sklepu. Sąd wskazał, że ustawa w art. 6 ust 1 pkt 1 - 32 przewiduje szereg wyszczególnionych wyłączeń podmiotowych, kazuistycznie określając, kiedy (kogo, w jakich miejscach, placówkach i przypadkach) zakaz handlu w niedzielę i święta nie obowiązuje. Jedno z wyłączeń, przewidziane jest w pkt. 7 tego artykułu i dotyczy placówek handlowych spełniających rolę placówek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe.

 


Zgodnie zaś z art. 3 pkt 15 Prawo pocztowe placówka pocztowa to jednostka organizacyjna operatora pocztowego lub agenta pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym.

Czytaj też: SN: Oceniając złamanie zakazu handlu sąd ma sprawdzić, co jest działalnością przeważającą >

Jeśli sklep obsługuje kurierów

Sąd uznał, że sklep obwinionej jest właśnie taką placówką. Sąd przeanalizował zawartą przez obwinioną umowę agencyjną na realizację usługi nadawania i odbioru paczek kurierskich w systemie PointPack.pl (to firma, która prowadzi działalność w obszarze usług kurierskich realizowanych za pośrednictwem punktów handlowych).  Z umowy wynika, że w ramach tego systemu placówka zajmuje się bezpośrednią obsługą nadawcy i odbiorcy w zakresie nadawania i wydania przesyłek kurierskich na zasadach określonych umową, regulaminem oraz przyjmuje i przekazuje wpłaty pobrania na rzecz kurierów.  Ma więc status placówki pocztowej, której zakaz nie obowiązuje.

 

 

Podstawowa działalność nie ma znaczenia

Wyrok utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Elblągu. Nie zgodził się zarzutami apelacji, że prowadzona działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych ma jedynie charakter uboczny w zestawieniu z podstawową działalnością czyli handlem.
Zdaniem sądu nie ma to znaczenia. Wyłącznie, o którym mowa w art. 6 pkt 7 ustawy o zakresie handlu nie jest objęte dodatkowym wymogiem by takiego rodzaju działalność, była prowadzona w przeważającym zakresie (tak jak ma miejsce w przypadku niektórych innych wyłączeń wymienionych w tym artykule). Nadto z zeznań świadka wynika, że paczki w tym sklepie były rzeczywiście nadawane i odbierane.

Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z 23 października 2018 sygn. akt VI Ka 531/18