Odmiennie niż w latach poprzednich informacje roczne zostały przekazane drogą elektroniczną na PUE. Papierowy list od ZUS otrzymali jedynie nieliczni klienci z nadpłatami na kontach, którzy jeszcze nie mają założonych kont na naszej Platformie.
Z informacji z ZUS każdy przedsiębiorca, który ją otrzymał, może się dowiedzieć w jakiej wysokości przekazał do ZUS wpłaty w ubiegłym roku na swój indywidualny rachunek (NRS) i jakie należności zostały z nich rozliczone. Na koniec dowie się rzeczy najważniejszej, czy jego konto jest rozliczone na tzw. zero, czy też występuje nadpłata lub niedopłata.

- Ważne jest to, by każdy przedsiębiorca miał pełną świadomość jak wygląda stan jego rozliczeń składkowych. Dlatego przekazujemy takie informacje do płatników składek. To jest informacja poglądowa, która może służyć do samodzielnego podejmowania działań w kwestii rozliczeń z ZUS - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS cytowana w komunikacie prasowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj również: ZUS: Przedsiębiorcy otrzymają informacje z podsumowaniem e-składki

Na co przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę?

Jak podkreśla Zakład, ważne jest, aby każdy płatnik składek, który otrzyma elektroniczną korespondencję z ZUS dokładnie ją przeczytał. Może się w niej pojawić choćby informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni wykaz wpłat z 2020 r. przesłane przez ZUS zestawić ze swoimi księgami finansowymi. Jest to dla przedsiębiorców podstawa aby zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład zgadza się z tą, którą mają po swojej stronie.

Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem lub powiększeniem najbliższej płatności. Przy wyższych niedopłatach trzeba zdawać sobie sprawę z konieczności doliczenia odsetek, do czego pomocny jest kalkulator na stronie Zakładu (www.zus.pl). Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jedną wpłatą spłacić zaległości, Zakład poleca i zachęca do zawarcia układu ratalnego i tym samym wstrzymania naliczania odsetek za zwłokę.

Możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt projektu e-składki, czyli wprowadzenia indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek. Dziś przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje tylko jednej płatności, a Zakład sam rozksięgowuje wpłatę na poszczególne fundusze i ubezpieczenia. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS jest przesyłana przedsiębiorcom każdego roku. Od bieżącego roku na konta płatników na PUE.