W dniu 11 września 2013 r. ogłoszone zostało obwieszczenie Prezesa KRUS z dnia 6 września 2013 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I V kwartale 2013 r.