Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie firmy znalazły się m.in. zmiany w obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich.

Celem tej ustawy jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe i średnie firmy. W ustawie są rozwiązania dające możliwość poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspierania inwestycji. Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie firmy znalazły się m.in. zmiany w obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich. Nie będzie to konieczne m.in. w przypadku pracowników podejmujących w ciągu 30 dni zatrudnienie na analogicznym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy.

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 7 listopada 2014 r.