Uchwała w sprawie przyjęcia przepisów bez poprawek została podjęta w Senacie jednogłośnie.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2010 r. Trybunał uznał wtedy, że przy ustalaniu prawa do świadczeń z ZUS nie można inaczej traktować osób, które mieszkają w Polsce i tych, które obecnie mieszkają poza krajem. TK wskazywał, że osoby ubiegające się o świadczenia z ZUS "nie mogą być arbitralnie różnicowane ze względu na miejsce zamieszkania".

W zmienionym przepisie chodzi o wliczanie do stażu pracy okresu przepracowanego poza Polską pod warunkiem, że osoba w związku z tą pracą nie otrzymuje świadczenia z instytucji zagranicznej.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami tylko osoby, które na stałe mieszkały w Polsce, mogły ubiegać się o wliczenie do stażu pracy okresu pracy za granicą w organizacjach międzynarodowych oraz instytucjach i zakładach, do których zostali skierowani lub w których byli zatrudnieni za zgodą właściwych władz polskich. Prawo takie nie przysługiwało tym, którzy mieszkają obecnie za granicą.

Projekt zmiany tych przepisów i dostosowania ich do wyroku TK został przygotowany w Senacie. Sejm uchwalił go jednogłośnie w kwietniu.