Projekt ma na celu rozszerzenie w "Ustawie o ochronie roszczeń pracowników w razie niewypłacalności pracodawcy" katalogu przesłanek uprawniających do ogłoszenia niewypłacalności pracodawcy. Do katalogu postanowień sądowych, których wydanie skutkuje niewypłacalnością, dopisano "postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego".

W świetle obowiązujących przepisów dotyczących ochrony roszczeń pracowniczych postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego - nie jest przesłanką niewypłacalności, co ogranicza prawa pracowników do dochodzenia swoich roszczeń z tytułu niezaspokojonych wynagrodzeń.

Z wtórną upadłością mamy do czynienia, jeśli postępowanie upadłościowe wobec spółki ogłosi najpierw sąd poza granicami Polski, a polski sąd podejmie postępowanie wtórne.

Z ogłoszeniem niewypłacalności związane są różne terminy wnioskowania i uzyskiwania świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Istotne jest więc, aby pracownicy mogli odwoływać się w takim przypadku do wtórnego postępowania, prowadzonego przed polskim sądem.

Senacki projekt pozytywnie opiniuje ministerstwo pracy. "Regulujemy nowe zjawisko, jakim jest wtórna upadłość jako przesłanka ochrony roszczeń pracowniczych" - powiedział podczas środowego posiedzenia komisji wiceminister Jacek Męcina.

"I mimo że ta zmiana dotyczy sytuacji incydentalnych, to jednak zważywszy na taką integrację i globalizację w ramach UE, ten element może zyskiwać na znaczeniu, a ochrona roszczeń pracowniczych należy do jednego z priorytetów naszego resortu" - dodał.

Męcina podkreślił, że z punktu widzenia Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych projekt nie ma większego znaczenia, bo w ciągu ostatnich dwóch lat był jeden taki przypadek tzw. wtórnej upadłości, natomiast stan Funduszu jest bardzo dobry.