Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z FUS mają charakter techniczny. Nowe przepisy spowodują bowiem, że decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent, sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.

Takie rozwiązanie wprowadzono już incydentalnie dla waloryzacji w 2012 r., dzięki czemu zwiększono wydajność i jakość procesu obsługi waloryzacji świadczeń.
Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Teraz trafi ona do prac w Senacie.