Zatrudnionych na umowach na czas określony jest prawie 3,5 mln pracowników. Według danych PIP co czwarta umowa w ubiegłym roku była zawarta na co najmniej trzy lata.
 
 
Po skardze „Solidarności” Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, że pracownicy zatrudnieni na umowach terminowych są dyskryminowani wobec pracujących na umowach na czas nieokreślony.
Rząd informuje, iż przygotował projekt, według którego okresy wypowiedzenia dla zatrudnionych na czasówkach mają być zrównane z obowiązującymi na czas nieokreślony (zależą od stażu pracy, maksymalnie wynoszą trzy miesiące).
 
 
Ponadto pracodawcy będą musieli podać przyczynę zwolnienia pracownika. Zostać ma także skrócony czas trwania takich umów. Umowa na czas określony będzie mogła być zawierana na maksymalnie 36 miesięcy.
 
Źródło: Dziennika Gazeta Prawna
 
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych