Nowelizacja ma wprowadzić możliwość wstępowania do związku zawodowego osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych. Pracodawcy obawiają się wysypu związków w firmach, co zwiąże im ręce i narazi na straty.

Niepokoją ich zwłaszcza zapisy dotyczące ochrony działaczy związkowych. Wątpliwości dotyczą też osób prowadzących własne firmy, a świadczących usługi na rzecz innego przedsiębiorcy.

Czytaj więcej w "Rzeczpospolitej">>>