Ruszyła nowa kampania PIP „Na fali pierwszej pracy”

Konferencja prasowa z udziałem Małgorzaty Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy, zainaugurowała 1 lipca br. w Szczecinie kampanię informacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, poświęconą problemom związanym z pierwszym zatrudnieniem.

Małgorzata Kwiatkowska wskazała na cele działalności prewencyjnej i promocyjnej PIP w zakresie prawa pracy. Podkreśliła wagę kampanii społecznych umożliwiających przekazywanie pożądanych treści zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorcom. Podziękowała lokalnym partnerom za wsparcie przy organizacji kampanii.

Szef szczecińskiego okręgu inspekcji pracy Marian Szyszko omówił problemy pracy sezonowej osób młodych i młodocianych oraz przedstawił wyniki kontroli legalności zatrudnienia w okresie sezonu letniego. Powiedział, że corocznie podczas sezonu letniego lub po jego zakończeniu młodzi pracownicy zgłaszają skargi do Okręgowego Inspektoratu Pracy w związku z nieotrzymaniem wynagrodzenia za wykonaną pracę. Dotyczy to w szczególności osób zatrudniających się po raz pierwszy, które nie znają swoich praw. Często kontrole przeprowadzone w wyniku takich skarg wykazują nielegalne zatrudnianie młodych osób.

Problemem jest również prowadzenie działalności gospodarczej w miejscowościach nadmorskich przez przedsiębiorców, których siedziba rejestrowa znajduje się w innym województwie. Utrudnia to dochodzenie roszczeń przez pracowników, którzy po zakończeniu pracy wakacyjnej wyjeżdżają do swoich miejscowości.

W imieniu partnerów akcji głos zabrał wiceprezydent Kołobrzegu Jerzy Wolski, który podkreślił znaczenie wspólnych działań Państwowej Inspekcji Pracy i władz miasta na rzecz edukacji osób młodych rozpoczynających pracę. Z kolei wiceprezydent Koszalina Tomasz Sobieraj wyraził zadowolenie z faktu, że kampania społeczna prowadzona jest na terenie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2013 r.

Data publikacji: 5 lipca 2013 r.