W ich trakcie omawiano m.in.: przepisy związane z dozorem technicznym, rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, przyczyny niebezpiecznych uszkodzeń i nieszczęśliwych wypadków podczas eksploatacji urządzeń transportu bliskiego, przepisy dotyczące oceny efektywności energetycznej kotłów i instalacji grzewczych, obszar działalności Jednostki Notyfikowanej i Certyfikującej UDT-CERT oraz działalność UDT w zakresie akredytacji organizatorów szkoleń i certyfikacji instalatorów mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii.
W spotkaniach wzięli udział m.in.: przedstawiciele przemysłu energetycznego, chemicznego, petrochemicznego, górniczego, hutniczego i branży urządzeń ciśnieniowych.