"Osoby służące w armii po wygaśnięciu kontraktów w wojsku przechodzą z systemu służb mundurowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Problem polega na tym, że armia przekazuje do organu rentowego wyłącznie daninę na ubezpieczenie rentowe i emerytalne, natomiast obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości opłacania składek na chorobowe i wypadkowe. Tym samym byli mundurowi są pozbawieni prawa do świadczenia w przypadku czasowej niezdolności do pracy lub wypadku.

Brak wypłaty dotyczy całego okresu rehabilitacji po zakończeniu służby. W tej sprawie do rzecznika praw obywatelskich zwrócili się szeregowi. Osoby te bowiem są w najtrudniejszej sytuacji. Żołnierze służący w korpusie szeregowców tylko w nielicznych przypadkach mogą liczyć na awans podoficerów lub nawet oficerów. Pozostali zgodnie z art. 13 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593 ze zm.) po 12 latach obowiązkowo muszą opuścić armię. Tym samym po okresie służby w wojsku trafiają do ZUS już jako cywile z tylko częściowo opłacaną składką".

Źródło: Dziennika Gazeta Prawna