Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych nie określa przesłanek ani warunków udzielenia urlopu zdrowotnego sędziom. Z jej regulacji wynika, że urlopu udziela Minister Sprawiedliwości, który ocenia okoliczności związane ze stanem zdrowia sędziego oraz potrzebę udzielenia takiego urlopu. Odmowa Ministra Sprawiedliwości nie jest decyzją administracyjną, która nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Natomiast w przypadku nauczycieli, nauczycieli akademickich, a także kontrolerów NIK, o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego orzeka uprawniony lekarz. Od tego orzeczenia przysługuje zarówno zainteresowanemu, jak i pracodawcy odwołanie do ośrodka medycyny pracy. To orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia i to ono ma rozstrzygające znaczenie. Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje wprowadzenie analogicznego rozwiązania również w stosunku do sędziów.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo do urlopu wypoczynkowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł