Nadmierna biurokracja nadal blokuje rozwój firm i gospodarki w naszym kraju. Niezbędne jest wsparcie dla bardziej innowacyjnych sektorów.

W Polsce biznes nadal napotyka na bariery, które ograniczają jego rozwój. W najbardziej skomplikowanej sytuacji są firmy małe, które potrzebują odpowiednich środków na start. Bez zmian w prawie biurokracja w Polsce w dalszym ciągu będzie negatywnie wpływać na całą gospodarkę. Według raportu OECD „Going for Growth”, zmniejszenie biurokratycznych barier i administracyjnych kosztów dla nowo powstających firm jest dla Polski kluczowe. Przyspieszy to wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Istotne jest również ograniczenie kosztów pracy. Eksperci OECD wymieniają jeszcze kilka innych czynników: usprawnienie prawa o bankructwie, dokończenie deregulacji zawodów, prywatyzację przedsiębiorstw w górnictwie czy chemii i wycofanie się z przywilejów emerytalnych.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/nadmierna_biurokracja,p1621670762

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 15 kwietnia 2015 r.