O tym, czy sprawa zostanie rozpoznana na rozprawie albo na posiedzeniu niejawnym zdecyduje sąd orzekający. Chodzi o art. 772 § 4 Kodeksu pracy i art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Przepisy zawarte w tych ustawach uniemożliwiają pracodawcy zmianę regulaminów, jeżeli nie wyrażą na to zgody organizacje związkowe i przedstawią w tej sprawie wspólnie stanowisko w terminie 30 dni.

Czytaj: OPZZ krytykuje wniosek Lewiatana do TK ws. wynagrodzeń

- Bez zgody związkowców pracodawca nie może więc wprowadzić, jak i zmienić regulaminu wynagradzania - komentuje dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka prawa pracy Konfederacji Lewiatan.