Zdecydowanie największy problem z różnicami w poziomie bezrobocia w ujęciu regionalnym mają Hiszpanie – w kraju Basków stopa wyniosła 14,2%, a w Ceucie aż 34,5%. Z dużymi dysproporcjami zmagają się również Włosi – w Kampanii stopa bezrobocia osiągnęła poziom 18,8%, a w Prowincji Bolzano już tylko 3,9%. Co ciekawe Belgia także należy do krajów, w których poziom bezrobocia nie jest wyrównany. We Flandrii wynosiło ono 4,6%, w Regionie Walońskim 10,3%, a w Regionie Stołecznym Brukseli 17,8%.

Najmniejsze dysproporcje w stopie bezrobocia widoczne były w krajach, takich jak Dania, Holandia czy Norwegia.

Zróżnicowanie poziomu stopy bezrobocia
w ujęciu regionalnym w państwach OECD w 2013 roku
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie OECD Regional Well-Being


Marta Kowalówka

Sedlak & Sedlak 

http://wynagrodzenia.pl/