Regionalne stopy bezrobocia w Unii
\

Eurostat opublikował zestawienie unijnych regionów o największym i najmniejszym bezrobociu. Rozpiętość jest ogromna, ale obszarami najbardziej dotkniętymi bezrobociem są – Hiszpania i Grecja.

Zgodnie z obliczeniami według metodologii Eurostatu (według której wynosiło ono w Polsce w maju 2012 r. 9,9 proc.) absolutnymi rekordzistami okazały się Salzburg oraz Tyrol – gdzie wskaźnik wyniósł 2,5 proc. Wśród jedenastu obszarów NUTS 2 o najniższym wskaźniku aż cztery leżały w Austrii i stanowiły łącznie aż 46 proc. ludności oraz 57 proc. terytorium tego kraju. Kolejna czwórka przypadła na Niemcy (dwa regiony z landu Bawaria i dwa – z Badenii-Wirtembergii), a po jednym regionie na liście najlepszych umieściły Holandia, Belgia i Włochy. W dziesiątce obszarów NUTS 2 o najwyższym wskaźniku znalazło się aż osiem z Hiszpanii oraz po jednym z Francji (wyspa Reunion na Oceanie Indyjskim) i Grecji. Wskazane 8 regionów Hiszpanii tworzą łącznie 50 proc. powierzchni i 42 proc. populacji tego kraju, co oznacza, że bezrobocie jest tam zjawiskiem ponadlokalnym. Jeszcze większa rozpiętość charakteryzuje statystyki dotyczące bezrobocia osób młodych, czyli w wieku 15-24 lata. Tym razem imponować mogą wyniki Niemców: w Tybindze (land Badenia-Wirtembergia) bezrobocie młodych ludzi osiąga wskaźnik ledwo 4,3 proc., a w dziesiątce regionów najmniej dotkniętych bezrobociem aż siedem zlokalizowanych jest w Niemczech, dwa w Austrii i jeden w Holandii. Najwyższy wskaźnik bezrobocia w tej grupie wiekowej odnotowano zaś w leżącej w Północnej Afryce, a będącej częścią Hiszpanii Ceucie: 65,8 proc. Tuż za Ceutą jest Reunion, gdzie bezrobocie młodych wynosi 58,5 proc. Dla porównania: w I kwartale 2012 r. ten współczynnik wynosił w Polsce 27,8 proc. W dziesiątce terytoriów, na których ponad połowa młodych ludzi jest zarejestrowana jako bezrobotni, cztery regiony należą do Hiszpanii, a po trzy – do Francji i Grecji, gdzie niezwykle poważny problem z zatrudnieniem młodych jest w całej północno-wschodniej części kraju, a więc Macedonii i Tracji, na które przypada 32 proc. obszaru Grecji i 27 proc. jej ludności.

Analiza dotyczyła 2011 r.

Opracowanie. Weronika Adamczyk

Źródło: www.bezrobocie.org.pl, stan z dnia 10 lipca 2012 r.

Data publikacji: 10 lipca 2012 r.