Jak podkreśliła w trakcie uroczystości Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu,  Rada Ochrony Pracy (ROP) to wyjątkowa instytucja, która pełni funkcje kontrolne i nadzorcze nad wszystkimi sprawami dotyczącymi prawa i bezpieczeństwa pracy oraz legalności zatrudnienia.

- Chciałabym państwu życzyć, żebyście tę misję, której się podejmujecie, potraktowali bardzo poważnie i odpowiedzialnie, bo wasze zdanie, wasze opinie w wielu kwestiach dotyczących prawa pracy są dla nas niezwykle istotne – powiedziała Witek.

XI kadencja ROP przypadać będzie na lata 2020 – 2024.

 


Przewodniczący pozostał poseł Janusz Śniadek (PiS), a na jego zastępców powołani zostali: Zbigniew Janowski – zgłoszony przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Danuta Koradecka – zgłoszona przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka (KO) oraz  Zbigniew Żurek – zgłoszony przez Związek Pracodawców Business Centre Club.

Sekretarzem ROP została poseł Bożena Borys-Szopa (PiS).

Do składu ROP w charakterze członków powołani zostali: poseł Paweł Bejda (PSL-Kukiz’15), Karol Bielski – zgłoszony przez Zrzeszenie Prawników Polskich, Elżbieta Bożejewicz – zgłoszona przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, poseł Anita Czerwińska (PiS), poseł Krzysztof Gadowski (KO), Renata Górna – zgłoszona przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Cezary Kaźmierczak – zgłoszony przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Kazimierz Kimso – zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, senator Kazimierz Kleina (KO), Janusz Kowalski – zgłoszony przez Związek Rzemiosła Polskiego, Jacek Męcina – zgłoszony przez Konfederację Lewiatan, Krzysztof Michałkiewicz – zgłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Mieczysław Morawski – zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Bogusław Motowidełko – zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Jan Przywoźny – zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych, poseł Urszula Rusecka (PiS), senator Michał Seweryński (PiS), poseł Wojciech Szarama (PiS), poseł Ryszard Terlecki (PiS), Dariusz Trzcionka – zgłoszony przez Forum Związków Zawodowych, Jan Wojtyła – zgłoszony przez Prezesa Rady Ministrów, Magdalena Wróbel – zgłoszona przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, poseł Adrian Zandberg (Lewica), Wiktor Marek Zawieska – zgłoszony przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną.

 

Sprawdź również książkę: Prawo pracy >>


Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje też nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym Rada m.in. opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy. Do jej kompetencji należy też ocena zakresu ochrony pracy w Polsce. W swoich działaniach może występować do organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pracodawców i pracowników.

Radę powołuje i odwołuje Marszałek Sejmu, a jej kadencja trwa 4 lata. Zasiadają w niej m.in. parlamentarzyści, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, centrale związkowe, organizacje pracodawców, eksperci oraz przedstawiciele nauki zajmujący się problematyką ochrony pracy.