Najwyższe średnie roczne wynagrodzenie dla osób zarządzających oferuje sektor mediów i rozrywki (ok. 2,8 mln zł) oraz sektor finansowy (w tym ubezpieczenia – ok. 2,82 mln zł, bankowość – ok. 1,88 mln zł oraz rynek kapitałowy – ok. 1,58 mln zł). Spółki z indeksu WIG20 przeciętnie płaciły swoim prezesom i członkom zarządu ok. 1,75 mln zł rocznie (w porównaniu z 1,4 mln zł rok temu) tj. prawie 1,5 razy więcej niż spółki z mWIG40 i prawie dwa razy więcej niż te z sWIG80 - wynika z najnowszego badania PwC „Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku”. W sumie w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynagrodzenia osób zarządzających wzrosły o ok. 18 proc.. Co ciekawe, znacznie wyższy (25 proc.) wzrost uposażeń można było zaobserwować w przypadku wynagrodzeń prezesów niż pozostałych członków zarządu (14 proc.).

Więcej: www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/wynagrodzenia-prezesow-wedlug-pwc.jhtml

Źródło: www.pwc.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2012 r.