Według "Dziennika Gazety Prawnej", w ubiegłym roku większość poleceń dotyczyła kwestii związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (55 proc.) oraz wynagrodzeniami i innymi świadczeniami należnymi pracownikom (23 proc.). Pozostałe zagadnienia w nich poruszane obejmowały czas pracy (7,5 proc.) oraz legalność zatrudnienia i realizację przepisów zawartych w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Jednocześnie dzięki poleceniom – jak podkreśla PIP – udało się odformalizować działania inspektorów. – Mogą poświęcić więcej czasu na sprawdzanie stanu przestrzegania przepisów w firmie, a mniej na biurokratyczne obowiązki związane z dokumentacją przebiegu kontroli.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł