W poniedziałęk 6 listopada br.  w Prokuraturze Krajowej odbyła się uroczystość podpisania porozumienia w tej spawie pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prokuratorem Krajowym.

W imieniu I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego porozumienie zostało podpisane przez Zastępcę Prokuratora Krajowego Agatę Gałuszka – Górską oraz przez Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczek.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli również: Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego Jarosław Duś, a także Zastępca Głównego Inspektora Pracy Dariusz Mińkowski, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Pracy Ewa Dośla oraz Dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy Halina Tulwin.