Prezydent podpisał ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów
\

Prezydent podpisał we wtorek ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów. Celem nowelizacji jest ułatwienie dostępu do części zawodów. Nowelizacja ułatwia m.in. dostęp do zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika. Znosi też reglamentację zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.

W nowelizacji zrezygnowano z licencji pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika zabezpieczenia technicznego, zastępując ją wpisem na listy kwalifikowanych pracowników.

W ustawie zniesiono obowiązki odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz uzyskania odpowiednich uprawnień przez przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek. Sprecyzowano także zestaw wymogów dla wykonywania zawodu przewodnika górskiego.

Nowelizacja zdecydowanie ułatwia również dostęp do zawodów trenera i instruktora sportu. Redukuje warunki niezbędne do wykonywania tych zawodów oraz obciążenia administracyjne do prowadzenia specjalistycznych kursów trenerów i instruktorów sportu.

Ważną zmianą jest również zniesienie obowiązku ukończenia przez kandydatów na taksówkarzy szkolenia potwierdzonego zdanym egzaminem, w gminach liczących poniżej 100 tys. mieszkańców. W przypadku gmin liczących ponad 100 tys. mieszkańców, ustawa przyznaje radom gmin kompetencje do podejmowania uchwał w sprawie szkolenia i egzaminowania osób pragnących świadczyć usługi taksówkarskie.

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 10 lipca 2013 r.

Data publikacji: 10 lipca 2013 r.