Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym
\

W dniu 24 czerwca 2013 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z ustawą, trzynastkę mają otrzymać, pomimo nieprzepracowania u jednego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku, również pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego. Ustawodawca dał ponadto pracodawcom dodatkowy czas na wypłatę trzynastek za 2012 rok - muszą to zrobić nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. Zgodnie z ustawą matka po urlopie macierzyńskim ma mieć prawo do tzw. trzynastej pensji, nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Trzynastka będzie przysługiwała w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu. Nowelizacja obejmuje także pracowników, którzy skorzystali z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Ponadto, od 17 czerwca 2013 r., prawo do trzynastki ma również pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 26 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2013 r.