Odpowiedź: nie, pracownikowi nie przysługuje rekompensata za udział w sobotnio-niedzielnym sympozjum.

Uzasadnienie: czas szkolenia (konferencji) przypadającego poza przyjętym u pracodawcy rozkładem czasu pracy nie wlicza się do czasu pracy. Oznacza to, że szkolenie po godzinach w dniu roboczym czy w weekend nie jest pracą w godzinach nadliczbowych. Pracodawca nie powinien bowiem wydawać poleceń służbowych do wykonania przez pracownika poza rozkładem czasu pracy. Pracodawca może jedynie złożyć pracownikowi ofertę udziału w takim szkoleniu, a pracownik może odmówić, gdyż nie jest to polecenie służbowe.
Natomiast inaczej należy potraktować sytuację, gdy pracownik zostanie przez pracodawcę zobowiązany do aktywnego udziału w konferencji czy szkoleniu, np. polecenie pracodawcy wygłoszenia referatu, poprowadzenie wykładu. Wówczas ma miejsce wykonywanie pracy. Oznacza to, ze czas takiego szkolenia zalicza się do czasu pracy, co w przypadku szkolenia poza rozkładem czasu pracy oznacza pracę w godzinach nadliczbowych.

Ewa Drzewiecka