Ci z nas, którzy pracują w kilku miejscach i zarabiają sporo, powinni bacznie śledzić, kiedy ich zarobki przekroczą limit trzydziestokrotności podstawy wymiaru składek. Umożliwia im to ZUS RMUA, druk który nadal można dostawać co miesiąc. Wystarczy wystąpić o to do swojego pracodawcy.

Z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że zestawienie o opłaconych składkach ma na celu weryfikację przez ubezpieczonych stanu ich emerytalnego konta w ZUS. Bowiem to właśnie na samych ubezpieczonych ustawodawca nałożył obowiązek pilnowania, czy płatnik przekazał do ZUS prawidłową wysokość składek i czy one zostały prawidłowo zapisane na koncie. Tę weryfikację umożliwia raport ZUS RMUA, choć może to być również dokument w innej formie. Ważne, by zawierał dane wymagane przez ustawę systemową.  A zatem, muszą się w nim znaleźć: dane osobowe pracownika, wymiar jego czasu pracy oraz wysokość opłaconych składek – w podziale na miesiące i finansowanie przez zatrudnionego i pracodawcę – oraz podstawę ich wymiaru.
Do obowiązków zatrudnionych w kilku miejscach należy w odpowiednim czasie poinformowanie swoich pracodawców by zaprzestali dalszego opłacania składek emerytalnej i rentowych. Składki chorobowa, wypadkowa i zdrowotna mimo przekroczenia opłacane są nadal. To na ubezpieczonym ciąży odpowiedzialność błędnego poinformowania płatników – warto więc dokładnie sprawdzać narastająco swoje zarobki. W tym roku limit trzydziestokrotności 111 390 zł. I właśnie w tym celu warto zgłosić pracodawcy, by na bieżąco przesyłał ZUS RMUA. Płatnik może wystawiać ten dokument w formie papierowej lub wysyłać go mailem opatrzonym bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Jeśli ubezpieczony nie poinformuje w porę swoich chlebodawców o tym, że jego zarobki osiągnęły już powyższy limit, składki nadal będą przesyłane na konto emerytalne w ZUS. Powstanie nadpłata, która z reguły zaliczana jest przez ZUS z urzędu na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek. ZUS też sam pilnuje indywidualnych stanów kont emerytalnych i o nadpłatach informuje płatników. Jednak aby ubezpieczony mógł otrzymać z powrotem nadpłacone składki, wcześniej płatnicy muszą skorygować dokumenty rozliczeniowe.
ZUS RMUA jest też przydatnym dokumentem do sprawdzenia indywidualnego konta emerytalnego w ZUS. Ubezpieczeni mogą skontrolować wysokość swoich oszczędności porównując dane z tego dokumentu z danymi zawartymi w Informacji o stanie konta, którą ZUS corocznie przesyła do ubezpieczonych do końca sierpnia. Tegoroczna informacja będzie wyjątkowa, bowiem obejmie dane dotyczące dwóch lat: 2011 i 2012. A to dlatego, że w ubiegłym roku zmieniły się zasady i wysokość odprowadzania składki do OFE. Wskutek tego sprawdzenie zusowskiego konta będzie jeszcze trudniejsze.