Zdaniem Pracodawców RP partnerzy społeczni powinni wspólnie wypracować rozwiązania, które ograniczą skalę zjawiska, jakim jest nadużywanie przez pracowników prawa do zwolnień lekarskich. W związku z tym Pracodawcy RP postulują skrócenie czasu pobierania wynagrodzenia za okres choroby z 33 do 14 dni. Inicjatywa skrócenia okresu wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pojawiła się już kilka lat temu w ramach prac nad nowelizacją Kodeksu pracy przygotowaną przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Wówczas przewidziano regulację, zgodnie z którą pracodawca zatrudniający powyżej 20 osób byłby zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy za okres trwający łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Z kolei mniejsi pracodawcy wypłacaliby wynagrodzenie za okres do 7 dni. Takiego rodzaju uprzywilejowanie w odniesieniu do małych pracodawców miało ułatwić im funkcjonowanie na rynku – zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego i mniejszej liczby zamówień. Dodatkowo konieczne jest też zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu przeprowadzanych przez ZUS kontroli. Zasadne jest więc wyposażenie pracodawców w większe możliwości kontrolne, a także przyznanie takiego prawa mniejszym pracodawcom. Warto dodać, że w niektórych krajach (np. w Niemczech) pracodawca kieruje pracownika na badanie kontrolne do wskazanego przez siebie lekarza.

Zdaniem Pracodawców RP należy się również przyjrzeć absencjom chorobowym w służbach mundurowych. Tylko w policji każdego dnia z powodu zwolnień lekarskich nie stawia się na służbę 6 tys. ze 100 tys. funkcjonariuszy. Mundurowi na zwolnieniu chorobowym otrzymują 100% pensji oraz wszelkie nagrody i dodatki. Pozytywnie oceniony został projekt przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, który ma doprowadzić do ograniczenia zasiłku do 80% wynagrodzenia oraz wprowadzić kontrole ZUS.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2012 r.