Centralna Baza Ofert Pracy to prowadzony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej serwis internetowy, zawierający informacje o aktualnych ofertach pracy, propozycjach staży z urzędu i przygotowaniu dorosłych, a także o ofertach pracy pracodawców krajowych, którzy poszukują pracowników z obszaru naszego kraju i rynku unijnego. Resort postanowił udoskonalić swój serwis, dodając do niego nową funkcjonalność, która pozwala na wyszukiwanie liczby osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w urzędach pracy w Polsce oraz spełniających określone kryteria bądź wymagania.

W zakładce „Wyszukiwanie pracowników” pracodawca ma teraz możliwość znalezienia interesujących go danych na dwa sposoby. Jednym z nich jest wyszukiwanie podstawowe, które polega na wpisaniu nazwy zawodu albo/i lokalizacji lub kodu pocztowego. Drugim sposobem jest wyszukiwanie zaawansowane. Polega ono na możliwości określenia nowych kryteriów wyszukiwania. Chodzi tu m.in. o znajomość języków obcych, staż pracy w zawodzie czy typ wykształcenia potencjalnego pracownika. Wyniki wyszukiwania są prezentowane w formie tabeli, a także w postaci mapy Polski obrazującej rozkład wyników.

Otrzymane rezultaty można filtrować malejąco lub rosnąco ze względu na: liczbę osób, zawód, powiat i urząd pracy. Udogodnieniem jest także możliwość wydruku wyszukanych danych, jak również wyeksportowania ich do pliku. Funkcjonalność umożliwia pracodawcom określenie, w których urzędach jest zarejestrowanych najwięcej osób spełniających sformułowane wymagania, co może być pomocne w przygotowaniu odpowiedniej oferty pracy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna