Wyrażenie zgody przez pracownika na pobranie jego odcisków palców narusza jego prawa. Pracodawca nie może domagać się składania takiego oświadczenia woli.

Taki pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 grudnia 2009 r. (I OSK 249/09). Dane biometryczne pracodawca chciał wykorzystać do kontroli czasu pracy. Poprosił więc pracowników o wyrażenie zgody na to, by mógł je użyć do identyfikacji przy wchodzeniu na zakład pracy. Sąd jednak uznał, że takie zachowanie pracodawcy jest nielegalne i mogłoby stanowić obejście art. 221 Kodeksu pracy, który enumeratywnie wymienia dane, jakich może domagać się pracodawca od pracownika. Za takim stanowiskiem przemawia zależność pracownika od pracodawcy i brak równowagi w relacji między nimi. Oznacza to, że trudno mówić w takim wypadku o dobrowolności wyrażenia zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych (biometrycznych.).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Rafał Krawczyk, 20 września 2010 r.