Celem urlopu macierzyńskiego jest zapewnienie opieki nad dzieckiem, ale również powrót do zdrowia. Z tego powodu dopiero po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo zrezygnować z dalszej części tego urlopu. W przypadku rezygnacji jej uprawnienia może przejąć ojciec dziecka, który ma status pracownika i będzie przebywał na urlopie macierzyńskim - zwraca uwagę Małgorzata Skibińska w komentarzu praktycznym*, dostępnym w Serwisie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Poniżej publikujemy jego fragmenty, całość dostępna jest tutaj >

Urlop macierzyński a praca na umowę o pracę u swojego pracodawcy

Kobieta zatrudniona na umowę o pracę u pracodawcy, który udzielił urlopu macierzyńskiego, może podjąć zatrudnienie na umowę o pracę u tego pracodawcy dopiero po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Natomiast praca u swojego pracodawcy jest oczywiście możliwa w trakcie urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego. Przepisy obowiązujące od 2.01.2016 r. gwarantują pracownikowi łączącemu urlop rodzicielski z pracą proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego jak również inne uprawnienia. Z tymi przywilejami wiążą się też pewne ograniczenia jak możliwość wykonywania pracy maksymalnie w wymiarze 1/2 etatu oraz to, że uzyskiwane z takiej pracy dochody powodują proporcjonalne pomniejszenie wysokości zasiłku macierzyńskiego. Czytaj dalej na ten temat >

Urlop macierzyński a praca na umowę zlecenie u swojego pracodawcy

Pracownica, która korzysta z urlopu macierzyńskiego i jest zatrudniona na umowę o pracę, ma prawo podjąć dodatkowe zatrudnienie u swojego pracodawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej, tj. na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, w każdym momencie. Należy jednak pamiętać, iż zakres czynności z umowy o pracę nie może pokrywać się z zakresem zadań wskazanych w umowie zlecenia. Czytaj dalej na ten temat >

Urlop macierzyński a umowa o pracę u innego pracodawcy

Młoda mama, która zdecyduje się na pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego u innego pracodawcy, może świadczyć pracę u innego pracodawcy również na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji nie ma ograniczeń co do momentu, od którego może być świadczona praca. Czytaj dalej na ten temat >

Urlop macierzyński a umowa cywilnoprawna u innego podmiotu niż pracodawca

W przypadku gdy kobieta, która urodziła dziecko, jest zatrudniona na umowę o pracę u jednego pracodawcy, a chciałaby podpisać umowę cywilnoprawną z innym przedsiębiorcą niż pracodawca, który udzielił urlopu, nie ma przeszkód, aby taka praca była świadczona. Czytaj dalej na ten temat >

Urlop macierzyński a prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Pracownica, która urodziła dziecko i pobiera zasiłek macierzyński może podjąć decyzję, iż będzie łączyła opiekę nad dzieckiem z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawodawca zdecydowanie wspiera taką aktywność zawodową kobiet, gdyż w tym zakresie nie ma przeciwskazań aby łączyć urlop macierzyński z prowadzeniem działalności gospodarczej. W tej sytuacji przedsiębiorcza mama otrzymuje nadal zasiłek macierzyński z umowy o pracę, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej nie stanowi podstawy do wstrzymania wypłaty zasiłku lub jego zmniejszenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy zasiłkowej, do zasiłku macierzyńskiego nie stosuje się przepisu pozbawiającego prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania przez ubezpieczonego pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej lub wykorzystywania zasiłku niezgodnie z jego przeznaczeniem. Czytaj dalej na ten temat >

Zobacz również:

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego >

Kalkulator wydłużania urlopów rodzicielskich >

Uprawnienia rodzicielskie - jak pogodzić życie zawodowe z osobistym? >

Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy który udzielił tego urlopu >

Oskładkowanie w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą - poradnik na przykładach >

Urlop wychowawczy >

  * Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.