Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce doprecyzować m.in. regulacje zakazujące pracy w handlu w dni świąteczne. Przepisy mają być tak skonstruowane, aby wątpliwości nie budziło już to, czy w takim czasie mogą być otwarte np. stacje paliw. Jednocześnie rząd podkreśla, że nie planuje rozszerzenia zakazu pracy w handlu na niedziele. Nie wyklucza jednak dyskusji z partnerami społecznymi na temat zasadności ograniczeń w tym zakresie. Od lat zabiegają o to związki zawodowe.
 
 
Zmiany mają być skutkiem przeglądu przepisów o pracy w niedziele i święta, jaki zapowiada MRPiPS. Resort chce przeanalizować zasadność obowiązujących wyjątków od generalnej reguły, która przewiduje, że takie dni są wolne od pracy. Zgodnie z obecnymi przepisami dozwolone jest wówczas wykonywanie obowiązków jedynie np. w razie prowadzenia akcji ratowniczych, przy ochronie mienia i osób, w transporcie i komunikacji, przy niezbędnych remontach oraz pracy w ruchu ciągłym lub pracy zmianowej. To właśnie ostatni z wymienionych przykładów budzi zastrzeżenia.