W 2011 roku budownictwo należało do branż o przeciętnym poziomie płac – wynika z raportu „Wynagrodzenia w budownictwie w 2011 roku” przygotowanego przez firmę Sedlak & Sedlak.

Mediana płac pracowników sektora budowlanego wyniosła 4 000 PLN brutto. Większe zarobki były w takich branżach jak IT, telekomunikacja i ubezpieczenia. Mediana wynagrodzeń pracowników szeregowych w budownictwie wyniosła 2 500 PLN. Specjaliści zarabiali o 40% więcej (3 500 PLN). Starsi specjaliści otrzymywali 4 700 PLN, a kierownicy 5 400 PLN. Najlepiej zarabiający, czyli dyrektorzy i członkowie zarządów, otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 10 950 PLN. Jednak zatrudnieni w branży budowlanej często nie dostają dodatków do wynagrodzenia. Okazuje się, że zawirowania w branży nie zrażają przyszłych pracowników tego sektora. W roku akademickim 2011/2012 najpopularniejszym kierunkiem studiów okazało się właśnie budownictwo. Liczba kandydatów na ten kierunek wyniosła prawie 30 tys.

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 23 maja 2012 r.