Z opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego informacji dotyczącej pracowniczych planów kapitałowych (PPK) za I kwartał 2020 roku wynika, że rośnie liczba osób, które przystępują do programu oszczędzania na przyszłą emeryturę - z 236 osób w trzecim kwartale 2019 r. do 981 611 w pierwszym kwartale 2020 r.

  


Kto gromadzi pieniądze w PPK

W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. liczba uczestników, w stosunku do których podmiot zatrudniający miał obowiązek dokonywać wpłat podstawowych wzrosła z 236 w trzecim kwartale ub.r. do 918 966 uczestników w pierwszym kwartale br. (w czwartym kwartale 2019 r. – 319 273). Natomiast liczba uczestników PPK, w stosunku do których pracodawca nie miał obowiązku dokonywać wpłat podstawowych w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniosła 62 645 osób. Dla porównania w IV kwartale 2019 r. tych osób było 9 653.

Zobacz procedurę w LEX: Wpływ terminu wypłaty wynagrodzenia (do końca miesiąca i do 10. dnia następnego miesiąca) na sposób naliczania i odprowadzanie wpłat do PPK  >

Z informacji KNF wynika ponadto, że systematycznie rośnie również liczba, które decydują się na wnoszenie wpłat dodatkowych. Liczba bowiem uczestników, za których dokonywane są wpłaty dodatkowe, finansowane przez samego uczestnika PPK w  I  kwartale 2020 r. wyniosła 6 139 osób ( w III kwartale 2019 r. było to 4 733 uczestników, a w III kwartale 2019 r. – raptem 10 uczestników). W I kwartale br. było też 17 782 pracodawców, którzy wpłacają opłaty dodatkowe za swoich pracowników (w III kwartale 22019 r. – 12 641).

Sprawdź w LEX: Czy sytuacja związana z COVID-19 przesunęła termin wprowadzenia PPK dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników? >

 


Ile wpłacili uczestnicy PPK

Według danych KNF, w I kwartale 2020 r. uczestnicy PPK wpłacili do PPK 555 095 tys. zł (w IV kwartale 2019 r. – 86 238 tys. zł, a w III kwartale 2019 r. – 38 tys. zł). Wpłaty podstawowe finansowane przez uczestników pracowniczych planów kapitałowych wyniosły: w III kwartale 2019 r. 20 tys. zł, w IV kwartale 2019 r. – 48 196 tys. zł, a w I kwartale 2020 r. – 313 094 tys. zł. Wpłaty podstawowe finansowane przez podmiot zatrudniający sięgnęły odpowiednio: 15 tys. zł, 36 007 tys. zł i 235 653 tys. zł.

Czytaj w LEX: Przesunięcie terminów na zawarcie umowy o zarządzenie PPK i umowy o prowadzenie PPK >

Stopniowo wzrastają też wpłaty dodatkowe. I to zarówno te finansowane przez samych uczestników PPK (w III kwartale ub.r. – 3 tys. zł,  w IV kwartale ub.r. – 961 tys. zł, w I kwartale br. – 2 902 tys. zł), jak i przez pracodawców (w IV kwartale 2019 r. – 1 074 tys. zł, w I kwartale 2020 r. – 3 447 tys. zł).

Sprawdź w LEX: Jakie są konsekwencje sfinansowania składek na PPK w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy? >

 


Operacje związane z PPK

Jak twierdzi Komisja Nadzoru Finansowego, w I kwartale 2020 r. dokonano 1 627 wypłat (w IV kwartale 2019 r. – 122), 8 wypłat transferowych, 7 980 zwrotów (w IV kwartale 2019 r. – 89), 454 konwersji i 1 679 operacji zamiany (w IV kwartale 2019 r. odnotowano 104 operacji zamiany).

Zobacz procedury w LEX:

Wartość związanych z PPK operacji w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wyniosła:

  • wypłaty – 173 tys. zł
  • wypłaty transferowe – 3 tys. zł
  • zwroty – 3 272 tys. zł
  • konwersje – 242 tys. zł
  • zamiany – 1 038 tys. zł.

 


- Patrząc na dane KNF dotyczące funkcjonowania PPK należy zwrócić uwagę, że na koniec I kwartału 2020 roku w PPK było niespełna 1,0 mln osób. Co prawda, jesteśmy dopiero w trakcie uruchamiania PPK w firmach (dotychczas jedynie duże firmy musiały wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe), ale już można stwierdzić, że niektóre mechanizmy PPK wymagają poprawy – mówi dr Antoni Kolek, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Według niego, na uwagę zasługuje przede wszystkim liczba osób, które do PPK przystąpiły na własny wniosek. Zgodnie z danymi KNF liczba uczestników PPK, w stosunku do których podmiot zatrudniający nie miał obowiązku dokonywać wpłat podstawowych wynosiła na koniec marca 2020 roku jedynie 62,6 tys. osób. - Oznacza to, że osoby w wieku 55-70 lat, które najszybciej mogłyby rozpocząć wypłatę środków nie przekonały się do PPK i nie zgłosiły pracodawcom chęci gromadzenia środków – zauważa dr Kolek.  

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - księgowanie oraz opodatkowanie >

Zdaniem prezesa IE, należy przy tym podkreślić, że środki gromadzone w PPK są inwestowane na rynku kapitałowym, który w pierwszym kwartale 2020 roku przechodził trudne chwile związane z wystąpieniem koronawirusa. - Jednak środki gromadzone w PPK są prywatną własnością uczestników, o czym zdążyło się przekonać już ponad 8 tys. osób, które dokonały zwrotu. W ramach zwrotu po rozliczeniu z ZUS, US oraz oddaniem wpłaty powitalnych i dopłat rocznych, uczestnik PPK otrzymuje środki, które trafiają na jego konto – przypomina dr Antoni Kolek.

Sprawdź w LEX: Przez jaki okres i w którym miejscu należy przechowywać złożone przez pracowników dokumenty oraz oświadczenia związane z PPK? >