– Nie sposób ustalić, która funkcja jest ważniejsza – HR-owa czy kadrowa – ale trudno poprzestać tylko na kadrach. Zarówno twardy, jak i miękki HR stanowią integralną część HR-u. To, co jednak liczy się w pracy najbardziej, to wiedza, pasja oraz zrozumienie, że zarządza się z ludźmi, a nie ludźmi – podsumowywała tę edycję konkursu dr Małgorzata Sidor-Rządkowska, przewodnicząca jury konkursu na Top Managera w kategorii HR i Kadry.

Podniosłą chwilę ogłoszenia wyników poprzedziła debata z udziałem jury konkursu, poświęcona Evidence Based Managementowi (zarządzaniu opartemu na dowodach) oraz temu, czy jest on koniecznością, czy tylko chwilową modą.

Na koniec gali wszyscy zaproszeni goście mogli zainspirować się wystąpieniem futurysty i specjalisty w obszarze sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, ekonomii współpracy, gamifikacji, badań rynku oraz ekonomii behawioralnej, który przedstawił futurologiczną wizję przyszłości i jej prawdopodobny wpływ na rynek pracy.

Tytuł Top HR Managera  2017 wywalczyła Agnieszka Idczak-Stysiak, menedżer HR w firmie Pearson. II miejsce w tej kategorii zajęła Katarzyna Lewczuk-Obrok, menedżer HR w IKEA Retail (sklep IKEA Wrocław), a III – Katarzyna Szydłowska, dyrektor personalny w firmie Intive Poland.

Tytuł Top Managera Kadr 2017 wywalczyła Teresa Płowińska, specjalista ds. kadr i płac w firmie Hacom Polyester Sp. z o.o. II miejsce w tej kategorii zajęła Renata Małucha, główny specjalista ds. kadr w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, a III – Ewa Latuszkiewicz, kierownik Działu Kadr i Płac w SP ZOZ Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi CSW. W tej katagorii konkursu ju ry przyznało również wyróżnienie, które trafiło do Wioletty Mikusek, głównemu specjaliście ds. szkoleń zawodowych w PKP Intercity S.A.