Porozumienie dotyczące aktywizacji zawodowej żon byłych górników Kompanii podpiszą w najbliższy poniedziałek w Katowicach władze tej spółki, Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” oraz Fundacja Rodzin Górniczych. Udział w uroczystości zapowiedział wicepremier Waldemar Pawlak, który należy do inicjatorów przedsięwzięcia – pierwszego takiego w branży.

Programem objęte będą żony pracowników Kompanii Węglowej, którzy zmarli z różnych powodów, przede wszystkim w wypadkach przy pracy. Skorzystają z niego także żony tych pracowników, którzy w trakcie zatrudnienia w firmie uzyskali rentę inwalidzką.
„Program obejmie panie, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek lub rozszerzyć działalność już prowadzoną” – wyjaśnił w piątek rzecznik Kompanii Zbigniew Madej.
Kobiety będą mogły otrzymać kredyty na preferencyjnych warunkach. Po spełnieniu określonych wymogów czwarta część takiej pożyczki będzie mogła zostać umorzona. Wysokość pojedynczego kredytu nie przekroczy 50 tys. zł. Kompania Węglowa utworzy specjalną kaucję, która będzie zabezpieczeniem udzielanych kredytów.
Realizację programu będzie nadzorować Fundacja Rodzin Górniczych; do niej także należy akceptacja pozytywnie rozpatrzonych przez bank spółdzielczy wniosków kredytowych.
Fundacja Rodzin Górniczych powstała w 1997 r. Założyły ją spółki górnicze i kopalnie. Lista sponsorów fundacji liczy kilkaset pozycji. Prócz ich darowizn, fundacja utrzymuje się z dobrowolnych składek górników. W ostatnich latach rocznie rozdziela pomoc wartości ok. 2,5 mln zł.
Największa część przychodów fundacji trafia na stypendia dla dzieci i studentów. Fundacja organizuje i dofinansowuje też m.in. letnie kolonie i obozy, wycieczki krajoznawcze, w tym zagraniczne, a także wyjazdy na imprezy kulturalne - np. na spektakle w krakowskich i śląskich teatrach. Oferuje wsparcie psychologiczne dla rodzin, a jej działania mają pomagać w wychowaniu dzieci, które pod ziemią straciły ojców.
Według szacunkowych danych w minionych 25 latach w kopalniach węgla zginęło około 1,5 tys. górników, którzy pozostawili około 4,5 tys. wdów i dzieci. Prócz pomocy wdowom i sierotom po górnikach, fundacja od kilku lat wspiera górnicze rodziny poszkodowane wskutek wypadków w kopalniach lub dotknięte innymi nieszczęściami.

Kompania Węglowa to największa górnicza firma w Europie, o zdolnościach wydobywczych sięgających blisko 40 mln ton węgla kamiennego rocznie. Zatrudnia ponad 60 tys. osób w 15 kopalniach.(PAP)