Według przewidywań, za 30 lat średnia długość życia Polaków wzrośnie o 5 lat. Rynek pracy będzie więc jeszcze bardziej potrzebował aktywnych seniorów.

Eksperci zgodnie podkreślają, że elementami polityki senioralnej powinny być zarówno polityka zdrowotna i społeczna, jak i przedłużanie aktywności zawodowej osób starszych. Tak zwana srebrna gospodarka to wyzwanie nie tylko dla rządu, lecz także dla samorządów. Na szczeblu lokalnym inicjatywy wspierać mają Gminne Rady Seniorów. Utworzona w maju ubiegłego roku komisja podejmuje szereg działań z różnych obszarów, m.in. zdrowia, samodzielności, aktywności zawodowej osób 50+, edukacji, aktywności społecznej i kulturalnej oraz wolontariatu. Zgodnie z założeniami polityki senioralnej państwa do 2020 roku powinna ona integrować różne polityki publiczne, w szczególności zdrowotną i społeczną. Wprawdzie średnia długość życia w społeczeństwie zwiększa się, jednak wciąż problemem pozostaje stan zdrowia seniorów. Z danych Banku Światowego wynika, że średnia długość życia w Polsce sięga obecnie 78 lat, przy czym kobiety dożywają przeciętnie ponad 80 lat, a mężczyźni 75 lat. Za 30 lat średnia długość życia Polaków wzrośnie o ok. 5 lat. Blisko co czwarty Polak traci zdolność do pracy przed 65. rokiem życia (Polska jest krajem o jednym z najwyższych odsetków rencistów w populacji), a więc nie będzie w stanie pracować do emerytury.

Więcej: www.biznes.newseria.pl/news/za_30_lat_srednia,p556581244

Źródło: newseria.pl, stan z dnia 20 maja 2015 r.