Popyt na pracę w II kwartale 2012 roku a jesienny kryzys
\

Z danych statystycznych uzyskanych dzięki monitoringowi rynku pracy wynika, że w II kwartale 2012 roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10661,2 tys. osób.

Najwięcej zatrudnia sektor prywatny, bo aż blisko 2/3 ogółu zatrudnionych, co stanowi 68,9% wszystkich zatrudnionych. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu zatrudniającego, to udział pracujących kształtował się następująco: w jednostkach dużych – 57,7%, w średnich – 24,7%, w małych 17,6%. GUS odnotował 552,9 tys. podmiotów zatrudniających. Z tej liczby 18,9 tys. podmiotów dysponowało w końcu II kwartału 2012 r. wolnymi miejscami pracy. Ponad 86,2% wolnych miejsc pracy proponował sektor prywatny. Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały podmioty prowadzące działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego, handlu, napraw pojazdów samochodowych, budownictwa.

Biblioteka Prawa Pracy

Więcej:

www.hrstandard.pl/2012/10/04/popyt-na-prace-w-ii-kwartale-2012-roku-a-jesienny-kryzys

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 4 października 2012 r.

Data publikacji: 4 października 2012 r.