Analiza efektywności zarządzania zasobami ludzkimi jest traktowana jako jedno z podstawowych wyzwań w obszarze HR. Z tym wyzwaniem mierzą się nadal polskie firmy oraz działy HR. Nie zadajemy już pytania "czy mierzyć?". Nikogo nie trzeba przekonywać, że istnieje silne powiązanie między rozwojem firmy a inwestowaniem w kapitał ludzki, jednak swojej aktualności nie tracą pytania "jak i co mierzyć?".

Jak wykazać, że podejmowane działania personalne są inwestycją, a nie kosztem? Jak zmierzyć wartość kapitału ludzkiego? Jak wyceniać wartości, jakie wnoszą do firmy poszczególne umiejętności pracowników?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji: „Mierzyć to co niemierzalne. Pomiar kapitału ludzkiego w praktyce firm”. Konferencja odbędzie się 5 listopada (czwartek) w Warszawie. W programie konferencji zaplanowane zostały wystąpienia eksperckie, debaty, warsztaty oraz case study, które odbywać się będą w ramach dwóch ścieżek tematycznych. W ich trakcie eksperci oraz praktycy podzielą się najlepszymi doświadczeniami związanymi z budowaniem wartości kapitału ludzkiego w firmie i dokonywaniem jego pomiaru.

Do udziału zaprasza się przedsiębiorców, przedstawicieli działów HR, dostawców usług z obszaru HR oraz osoby związane zawodowo z rynkiem pracy, w tym przedstawicieli administracji i służby cywilnej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Konferencja jest podsumowaniem projektu „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, który realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy partnerskiej ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Zarejestruj swój udział >>>>>

Jednym z efektów projektu jest unikalne na polskim rynku Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL). W kuluarach przez cały czas trwania konferencji zaplanowane są konsultacje dla przedstawicieli firm zainteresowanych wdrożeniem narzędzia oraz prezentacje jego funkcjonalności.

Więcej: www.nkl.parp.gov.pl

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, stan z dnia 20 października 2015 r.