Jednym z najważniejszych czynników determinujących nasze zadowolenie są zarobki. Jak pokazują wyniki badania przygotowanego przez portal pracuj.pl, aż 70 proc. Polaków twierdzi, że ich wynagrodzenie jest za niskie, informuje interia.pl. Na wysokość pensji narzekają częściej kobiety (74 proc.) niż mężczyźni (67 proc.). 
 
Ponadto blisko połowa ankietowanych (49 proc.) uważa, że ma ograniczone możliwości awansu. 39 proc. Polaków chce się rozwijać zawodowo, ale uważa, że w obecnej pracy ma ograniczone perspektywy rozwoju. Jednocześnie, 35 proc. badanych ma poczucie, że stoi w miejscu.

 
Prawie co czwartemu badanemu (24 proc.) w codziennej pracy dokucza rutyna. Natomiast już co piątego Polaka dotyka wypalenie zawodowe. Badanie pokazało, że problem częściej dotyczy kobiet (25 proc.) niż mężczyzn (16 proc.). Na występowanie powyższych symptomów mogą składać się  m.in. niesatysfakcjonujące warunki zatrudnienia, niezmieniający się od lat zakres obowiązków czy poczucie bezradności w dokonywaniu zmian zawodowych.
 
Badanie zrealizowano w kwietniu 2016, na zlecenie portalu pracuj.pl przez TNS Polska, na reprezentatywnej próbie 1000 aktywnych zawodowo Polaków.