Lata 2004-2012 to okres gospodarczej prosperity w Polsce. Przeciętny roczny wzrost PKB per capita osiągał poziom niemal 5 proc. Naturalną konsekwencją tego procesu była znacząca poprawa sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia wg Eurostatu (BAEL) zmniejszyła się o połowę. W tym samym czasie w krajach „starej piętnastki” bezrobocie wzrosło o blisko 2,5 punktu procentowego. W krajach rozwijających się stopa bezrobocia kształtowała się nieco poniżej wyników grupy UE 15. W drugim kwartale 2012 roku kondycja rodzimego rynku pracy była zatem zbliżona do przeciętnej unijnej: zarówno nowych państw członkowskich, jak i „starej piętnastki”. Jednak żaden inny kraj nie zdołał tak bardzo jak Polska zmniejszyć stopy bezrobocia w ciągu minionych ośmiu lat.

Źródło: inf. pras. www.rynekpracy.pl