Główny Urząd Statystyczny opublikował 7 października „Informację o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 – 2010”. Wynika z niej, że w roku 2010 wzrosła o 120 tys. liczba osób emigrujących z Polski.

– Szacuje się, że w końcu 2010 roku poza granicami Polski przebywało czasowo około 1990 tys. mieszkańców naszego kraju, tj. o 120 tys. więcej niż w 2009 roku (około 1870 tys.). Wydaje się jednak, że wyniki szacunku za 2009 r. zostały zaniżone. W Europie w 2010 r. przebywało 1690 tys. osób (w 2009 roku – około 1635 tys.), przy czym zdecydowana większość – około 1615 tys. – emigrantów z Polski przebywała w krajach członkowskich UE. Liczba ta zwiększyła się o 45 tys. w stosunku do 2009 roku. Spośród 4 krajów UE, nadal najwięcej osób przebywało w Wielkiej Brytanii (565 tys.), Niemczech (456 tys.), Irlandii (119 tys.) oraz Niderlandach (108 tys.) – czytamy w „Informacji”.

Więcej: www.stat.gov.pl/gus/5840_3583_PLK_HTML.htm

Źródło: GUS, 7 października 2011 r., PB