Według PKN Orlen, liczba podmiotów uczestniczących w pracach remontowych na terenie obiektów tej spółki w Płocku waha się w skali roku od 100 do 200 i uzależniona jest od kumulacji prac zaplanowanych w poszczególnych latach.

Informując w czwartek o rozstrzygnięciu drugiej edycji konkursu „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny”, płocki koncern podał, że nagrodę główną i statuetkę złotego „Orła Bezpieczeństwa” przyznano spółce PETRO WodKan, a spółce Siemens Polska - statuetkę srebrnego „Orła Bezpieczeństwa”. Za szczególny wkład w promowanie zasad BHP i podnoszenie kultury bezpieczeństwa wyróżniono z kolei firmy CKTiS oraz BUD-MAL.

PKN Orlen przypomniał, że „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” to organizowany przez tę spółkę konkurs "służący upowszechnianiu i propagowaniu najlepszych praktyk stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, a także promowaniu pracujących bezpiecznie wykonawców". "Wyróżnienia przyznane przez koncern są także potwierdzeniem najwyższych standardów, jakie stosują kontraktorzy w zarządzaniu bezpieczeństwem" - podkreśliła spółka.

Jak zaznaczył PKN Orlen, w konkursie „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” mogą wziąć udział podmioty, które w ciągu ostatnich dwóch lat prowadziły prace inwestycyjne lub remontowe w płockim koncernie i w tym czasie nie zanotowały żadnych wypadków na terenie grupy Orlen. Zwycięzcy konkursu, nagrodzeni tytułem „Bezpieczny Wykonawca”, mogą posługiwać się nim przez dwa lata, również w relacjach z innymi, potencjalnymi klientami.

Według PKN Orlen, nagrodzona obecnie spółka PETRO WodKan powstała w 1999 r. w wyniku działań reorganizacyjnych płockiego koncernu wydziału urządzeń energetycznych i remontów sieci wodno–kanalizacyjnych. Jej działalność obejmuje branżę remontowo–montażową, budowlaną i diagnostyczną.

PKN Orlen podkreślił, że spółka Siemens Polska, także nagrodzona, to regionalny podmiot koncernu Siemens AG, która działa od 1991 r., a od kwietnia 2015 r. prowadzi na terenie zakładu głównego płockiego koncernu budowę bloku gazowo–parowego o mocy elektrycznej ok. 600 MWe i cieplnej 520 MWt. Jest to obecnie największa tego typu krajowa elektrociepłownia. Ostatnio spółka zapowiadała, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowego bloku energetycznego przewiduje na pierwszy kwartał tego roku.

Odnosząc się do pierwszej edycji konkursu „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny”, która odbyła się w 2016 r., PKN Orlen podał, że dwa równorzędne pierwsze miejsca zajęły wówczas firmy Kaefer i Kostro. Spółka zwróciła uwagę, że w komisji konkursowej, która weryfikuje pretendentów do nagrody, zasiadają przedstawiciele płockiego koncernu z obszarów: zakupów, produkcji, utrzymania ruchu oraz BHP i zakładowej straży pożarnej. (PAP)