Środowisko pracy zmienia się niezwykle dynamicznie, dlatego zrozumienie pięciu przybierających na sile trendów i umiejętne zarządzanie nimi pomoże pracodawcom uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z zachodzącymi przeobrażeniami.

Precyzując, obserwowana na całym świecie zmiana charakteru środowiska pracy jest napędzana dążeniem pracowników do:

- elastyczności środowiska pracy

- pozyskiwania wiedzy w czasie rzeczywistym

- większej autonomii

- poczucia stabilności

- możliwości pracy nad istotnymi z ich punktu widzenia projektami

Wnioski te są częścią globalnego badania „Evolution of Work” przeprowadzonego przez ADP Research Institute, które objęło ponad 2 tys. pracowników i pracodawców z 13 krajów.

Na podstawie badania stwierdzono również, że - mimo entuzjastycznej postawy wobec najnowszych trendów - respondenci zgłaszają pewne obawy dotyczące zmian, które postrzegają jako zagrożenie dla bezpieczeństwa zatrudnienia. Ponad 80 proc. respondentów deklaruje, że w ciągu kilku najbliższych lat z dużą chęcią będzie wykonywało pracę, która ma związek z ich osobistymi zainteresowaniami lub kwestiami istotnymi dla ogółu społeczeństwa. Natomiast 45 proc. badanych obawia się, że automatyzacja, inteligentne maszyny i sztuczna inteligencja mogą zastąpić człowieka przy wykonywaniu najbardziej powtarzalnych zadań.

W raporcie przedstawiono także następujące obserwacje:

- Regiony o większym udziale młodych osób w populacji są bardziej otwarte na zmiany. 81 proc. mieszkańców regionu Azji-Pacyfiku jest entuzjastycznie nastawionych do zmian, podczas gdy w Europie odsetek ten wynosi jedynie 59 proc. Okazuje się bowiem, że 52 proc. Europejczyków odczuwa lęk lub obawy związane z koniecznością szybkiego przyswojenia nowych umiejętności i przystosowania się do zmieniających ról. W regionie Azji-Pacyfiku podobne obawy ma tylko 19 proc. respondentów.

- Bezpieczeństwo zatrudnienia ma nową definicję. Dawniej bezpieczeństwo zatrudnienia kojarzono ze stałym etatem. Dziś natomiast ze względu na zmiany w środowisku pracy, a zwłaszcza rosnącą skalę automatyzacji, pracownicy definiują bezpieczeństwo jako rozbudowaną sieć zawodową i możliwość skorzystania ze znajdujących się w niej kontaktów w celu znalezienia pracy, która będzie kolejnym etapem rozwoju kariery. 93 proc. respondentów uważa, że może pracować wszędzie tam, gdzie będzie istniało zapotrzebowanie na ich umiejętności, a 60 proc. jest zdania, że standardowy wiek emerytalny z czasem przestanie obowiązywać.

- Działy HR muszą usprawnić globalną współpracę. Ze względu na rosnącą liczbę pracowników zdalnych, specjaliści HR będą musieli podejmować większe starania, aby zapewnić łączność i współpracę pomiędzy członkami swoich zespołów. 95 proc. respondentów jest zdania, że będzie w stanie wykonywać swoją pracę z dowolnego miejsca na Ziemi.

Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób na całym świecie ewoluują potrzeby i pragnienia pracowników, liderzy biznesu mogą opracowywać krótko- i długofalowe strategie, których realizacja będzie sprzyjać rozwijaniu silniejszych i wydajniejszych kadr. Jednak środowisko pracy rozwija się nie tylko w aspekcie globalnym. Dynamicznie zmienia się również polski rynek pracy.

Więcej: www.adp.com/tools-and-resources/adp-research-institute/research-and-trends/research-item-detail.aspx?id=DF55E8A7-906A-4E81-A941-E886886BC9B2

Źródło: ADP, stan z dnia 5 kwietnia 2016 r.