Coraz więcej pracodawców chcąc zapewnić sobie wykwalifikowanych pracowników widzi potrzebę współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami, jednak dotyczy to głównie dużych organizacji. Wśród firm małych i średnich przeszkodą są koszty, wielkość działu HR, który w taką współpracę może się zaangażować, niewielkie doświadczenie związane z taką współpracą.

Próbą zachęcenia większej liczby firm do angażowania się we współpracę ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego jest projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Biznes dla edukacji”. HR-owcy zainteresowani współpracą ze szkołami jeszcze w tym roku otrzymają raport specjalny z udziałem ekspertów rynku pracy, pokazujący korzyści i potrzebę współpracy przedsiębiorstw ze szkołami na przykładach różnych branż z całej Polski. Będą też mogli wziąć udział w jednym z 16 seminariów regionalnych poświęconych praktycznym aspektom współpracy przedsiębiorstw ze szkołami. W trakcie projektu odbędzie się też konkurs „Pracodawca Jutra”, w którym nagrodzeni zostaną przedsiębiorcy, którzy na co dzień podejmują działania o charakterze edukacyjnym skierowane do młodych osób wkraczających na rynek pracy.

Najważniejszym elementem projektu jest realizacja 10 Programów Edukacyjnych wspólnie z firmami wyłonionymi w konkursie, które zrzeszone są w formie klastrów lub jako podmioty powiązane kooperacyjnie. Przedsiębiorstwa te będą miały możliwość opracowania i wdrożenia Programu Edukacyjnego w porozumieniu z wybranymi szkołami. Programy Edukacyjne realizowane będą przez 4 semestry szkolne lub akademickie, w terminie listopad 2012 - styczeń 2015.

Szczegóły dotyczące działań, które podejmowane będą w ramach projektu oraz szczegóły konkursu właśnie zostały opublikowane na stronie projektu www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl

 

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania? 

Nie czekaj- z nami poznasz wszystkie odpowiedzi!