"Trójstronna Komisja w obecnym kształcie nie może spełniać swojej roli, ponieważ jej obrady są tajne dla polskiego społeczeństwa. W ostatnich tygodniach Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych już dwukrotnie zwracało się z wnioskiem o upublicznienie obrad Komisji. Niestety, spotkaliśmy się z odmową ze strony rządowej i organizacji pracodawców" - napisał Guz.

Przewodniczący OPZZ wyraził zadowolenie ze słów premiera dotyczących roli Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dialogu między rządem, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców. "Kilka dni temu powiedział Pan, że Komisja Trójstronna wydaje się miejscem dobrze pomyślanym po to, żeby związki zawodowe, pracodawcy i władza wykonawcza mogły ze sobą rozmawiać” - przypomniał Guz.

Jego zdaniem jednak - jeżeli komisja ma być kluczowym miejscem negocjacji między rządem i partnerami społecznymi - to społeczeństwo powinno mieć prawo do oceny argumentów i przekonań wszystkich stron dialogu. Podkreślił, że społeczeństwo powinno mieć "niczym nieskrępowany dostęp do argumentów związkowców, pracodawców i rządu, także w kontekście ich wspólnych dyskusji". W jego ocenie ujawnienie obrad Komisji Trójstronnej przyczyniłoby się też do wzrostu jej prestiżu i znaczenia.

"Dlatego też apelujemy do Pana, aby obrady Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, jak też posiedzenia plenarne Trójstronnej Komisji były upubliczniane przez ogólnodostępne media. Naszym zdaniem, obrady mogłyby być w całości transmitowane, archiwizowane oraz powszechnie i bezpłatnie dostępne na internetowych stronach rządowych (np. www.dialog.gov.pl), docelowo także w paśmie TVP Parlament” - napisał Guz.

"Nie wstydźmy się otwarcie konfrontować naszych racji przed opinią publiczną. Więcej transparentowości i otwartości będzie służyło dialogowi społecznemu" - przekonuje przewodniczący OPZZ.

Przewodniczącym komisji jest obecnie minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Członkami Komisji Trójstronnej są: przedstawiciele rządu, imiennie wskazani przez premiera, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców.

W chwili obecnej ze strony związkowej członkami TK są: NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Ze strony pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Business Centre Club.