W obwieszczeniu z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) Prezes Rady Ministrów ogłosił jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).
Zawarty w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 197, poz. 1663); 2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 224, poz. 2274); 3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 53, poz. 472); 4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. poz. 980).