Trybunał Konstytucyjny miał we wtorek ogłosić wyrok w sprawie przepisów (sygn. akt P 4/18), na podstawie których obniżono emerytury i renty byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL. Sprawą tą TK zajmował się trzykrotnie na rozprawach w dniach 15 lipca, 18 sierpnia i 6 października. Ogłoszenie wyroku zostało wyznaczone na 13 października, a następnie przełożone właśnie na 20 października. Jak powiedziała Aleksandra Wójcik, rzecznik prasowy TK, zmiana terminu orzeczenia nastąpiła „z przyczyn obiektywnych”. O jakie przyczyny chodziło, oficjalnie nie podano.

Czytaj więcej: Emerytury byłych funkcjonariuszy - ile razy można wymierzać sprawiedliwość?>>

W poniedziałek na wokandzie Trybunału, w zakładce poświęconej sprawie (czyli pytaniu prawnemu Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych - sygn. akt P 4/18) pojawiła się informacja o odwołaniu terminu ogłoszenia orzeczenia. Nowy termin nie został ogłoszony. Jak podała PAP, ogłoszenie wyroku odwołano wobec niemożności wydania orzeczenia w składzie rozpoznającym sprawę do zamknięcia rozprawy.

Podczas rozprawy 6 października przedstawiciele Sejmu i Prokuratora Generalnego w stanowiskach końcowych zgodnie wnieśli o uznanie zaskarżonych przepisów za zgodne z konstytucją.

TK rozpatruje tę sprawę w pełnym składzie pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej. W sprawie tej wyznaczono dwóch sędziów sprawozdawców: Justyna Piskorskiego i Jakuba Stelinę.

Czytaj również: SN: Można obniżyć emeryturę funkcjonariusza, jeśli zbada się wszystkie okoliczności służby>>

Pytanie sądu dotyczy także sposobu i trybu uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz "wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich uchwalenia". Tzw. ustawa dezubekizacyjna, czyli nowelizacja przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji i innych służb, przyjęta została przez Sejm 16 grudnia 2016 r. podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej. Trybunał ma ogłosić wyroki w tej sprawie we wtorek.